Budowa zbiornika osadu i bioreaktora

Trwają prace przy budowie kolejnych obiektów na oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym. Wykonawca wykonuje zbiornik osadu oraz bioreaktor.

Zagospodarowanie terenu projektowanej oczyszczalni ścieków na działce 439/1 w miejscowości Miastków Kościelny.