Rozpoczęcie prac budowlanych

Ruszyły prace związane z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny. W pierwszej kolejności trwają roboty związane z przygotowaniem i przystosowaniem gruntu na działce nr 439/1 pod budowę oczyszczalni. Wykonawca wykonał pierwszy z zaplanowanych obiektów tj. zbiornik uśredniający.