Podpisanie umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Zamawiającego Gminę Miastków Kościelny w związku z prowadzoną inwestycją polegającą na:

„Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”

w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

II oś priorytetowa Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  informuje, że nadzór inwestorski pełniła będzie Firma: Sławomir Baran WOD - KAN ul Jagodzińska 40, 08-420 Garwolin

 Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego będą pełnili:

  1. Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej będzie pełnił
    Pan Mariusz Krawczyk
  2. Inspektora nadzoru w branży sanitarnej będzie pełnił
    Pan Sławomir Baran
  3. Inspektora nadzoru w branży elektrycznej będzie pełnił
    Pan Krzysztof Szczepanek  

Szczegóły w załączniku:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia